Rivning

Det är stor efter frågan på våra rivningstjänster med rivningsrobot för tyst rivning och vi planerar ytterligare investeringar där. Vår kapacitet tack vare dessa nästan ljudlösa betongklippmaskiner är överlägsen.

Här några av de rivningsprojekt vi varit involverade i:

  • Stafre Gård Kristianstad. Rivning av huskroppar och nedbilning av över 1 000 kvm väggar, 1 500 håltagningar, rivning av trapphus. Allt detta i samarbete med Skanska.
  • Södertorg, Kristianstad. Invändig rivning av väggar och valv samt sågningar och håltagning. I samarbete med Skanska.
  • Lilla torg, Kristianstad. Rivning efter Brand samt frisågning av fasader och rivning av alla valv. I samarbete med Skanska.
  • Bjärnum skola. Rivning av väggar, sågning golv, håltagning. I samarbete med Jsb.
  • Önnestadsskolans gymnastiksal. Nedbilning av fasadtegel i samarbete med Peab
Sanering & Bygg erbjuder också pålning inomhus. Utrymmet behöver inte vara mer än tre kvadratmeter för att vi ska kunna komma till med vår utrustning.

Rivning

Vi river såväl väggar som golv och med våra rivningsrobotar kan vi också genomföra så kallad tyst rivning.