PCB

Sanering och Byggs samtliga sanerare är utbildade av Nordisk Företagsutbildning AB i PCB sanering enligt miljöbalkens lagar och förordningar. Vi har sanerat PCB sedan firman startade för 20 år sedan.

Vi har nyss avslutat Kristianstads största saneringsprojekt någonsin med 7 000 meter fog på Framtidens Hus för Skanskas räkning. På Österäng i Kristianstad blev det 8 000 meter fog under totalt 4 etapper i samarbete med Skanska. I Osby Bostäder har vi sanerat fönster i samarbete med Rickardsson Bygg. I samarbete med JSB har vi sanerat 2 000 meter fog på Infektionskliniken i Kristianstad.

PCB-sanering i Kristianstads Rådhus

I samarbete med NCC är vi i full gång med att sanera drygt 1 000 meter PCB-bemängd förnsterfog vid ombyggnationen av Kristianstads Rådhus. Gamla fönster ska ersättas av nya och vi tar hand om PCB-fogarna. Saneringen vid Kristianstads Kommuns nya Rådhus utförs via byggställningar som då måste genomgå en nogrann täckning innan arbetet startas.