Maskiner

  • Rivningsrobotar 2 ST
  • Brokk 90 med Bilningshammare, skopa
  • Brokk 40 med bilningshammare, betongsax, skopa
  • Bobcat
  • Golvsågar
  • Väggsågar
  • Handsågar
  • Rundhålssåg 2,5 i dim.
  • Borrmaskiner för håltagning