Asbest

Gamla lokaler är farliga. De innehåller nämligen ofta asbest. Idag vet alla att asbest är farligt, och ingen ger sig på att hugga i en vägg som innehåller de små farliga fibrerna. Har du byggnader som är byggda under asbesttiden- dvs. fram till 1973 – kan du ringa till S & B och be oss göra en undersökning. Vid olyckor som bränder eller fuktskador är asbest inte det första man tänker på. Det borde man göra. Kontaktar Du oss omedelbart efter olyckan kan vi snabbt avgöra om det finns asbest i lokalerna. Dessutom kräver yrkesinspektionen och huvudskyddsombudet att asbestsaneringen ska vara klar innan brand eller vattenskadesaneringen påbörjas. Sanerarna är alla utbildade och pratar svenska samt går på sina regelbundna kontroller.

Sanering & Bygg är stora på badrumsrenoveringar och har till dags dato gjort över 7 000 badrum runt om i södra Sverige. Vi kan erbjuda en helhetslösning som omfattar asbest- och PCB-sanering, rivning och håltagning. Det är bara för VS och kakel att kliva in och göra sin grej.

Några av de större projekten: 800 badrum i Riksbyggen Ljungby i samarbete med Lagans Byggnads AB. Över 600 badrum i Kristianstad med omnejd i samarbete med Peab. 80 badrum i Lund, i samarbete med Stoby Måleri. 180 badrum på Hotell St Jörgen i Malmö i samarbete med Skanska. Över 1 000 badrum i Kristianstad och Hässleholm i samarbete med Skanska.

Asbestsanering

Det ställs stora krav vid asbestsanering. Naturligtvis har Sanering & Bygg auktorisation för asbestsanering. Vid arbeten inomhus förhindrar säkerhetsslussar att asbesten sprids på andra ställen i lokalen. Gamla badrum och eternittak är klassisk asbestmark.